Şok Bobinler

Şok bobini akımdaki ani dalgalanmaları ve  harmonik etkiyi azaltmak, parazitleri engellemek amacı ile birçok alternatif ve doğru akım devre şekillerinde kullanılmaktadır. Alternatif ve doğru akımın birlikte çalıştığı yerlerde ftrekanslı bileşeni sönümlemek için kullanılırlar, motor kontrolu gibi endüktif yükü olan devrelerde sönümleme yaparak devreye zarar vermesine engel olurlar. 
Şok bobinlerimize vakumda verniklenme işlemi yapılmaktadır.
Pcb montaj, klemens çıkışlı, kablo çıkışlı, bara çıkışlı, dökümlü tip şok bobinlerimiz bulunmaktadır.
Müşterilerimizin isteklerine göre özel tasarımlar yapılmaktadır.
Kullanım Yerleri 
Tüm elektrik-elektronik cihazlar, askeri sistemler, makina uygulamaları, güç kaynakları, ses sistemleri, telekomünikasyon, aydınlatma sistemleri, sürücüler, otomasyon sistemleri, elektrik enerjisinin kullanıldığı yerler, UPS’ ler vb.

İlgili Ürünler

Şok Bobinler

Saclı Trafolar

Genel olarak transformatörler, bir elektrik devresinde gerilim veya akım değerini değiştirmek için kullanılır. Elektronik sistemlerdeki kullanım şekli ise, esas olarak farklı devrelerde elektromanyetik kuplaj yapmak, alternati...