Akım Trafoları

Primer akımı belli bir oran mertebesinde sekonder akıma dönüştüren ölçü transformatörlerine akım trafosu denir. Akım transformatörlerinin primer akımı ile sekonder akımı orantılıdır ve bu akımlar arasında faz farkı (0º)’dir. Akım transformatörlerin sekonder uçlarından, dışarıdan bağlanan röle, ölçü aletleri ve benzeri cihazların akımları, primer ucundan ise yük akımı geçer. Akım transformatörü primerdeki akımı,  kuplaj yoluyla sekondere aktarır. 
Kullanım Amaçları
Ölçü aletleriyle ölçülemeyen büyük akım değerlerinin, alçak gerilim şebekelerinde ölçülmesinde akım transformatörleri kullanılır. Aynı şekilde ölçü aletleriyle ölçülemeyen yüksek gerilim şebekelerindeki akımın ölçülmesinde akım transformatörü kullanılır. Böylece ölçü aletleri, röleler ve diğer sistemler, kullanıldıkları yere göre hem yüksek gerilimden hem de büyük akım değerlerinden akım transformatörleri sayesinde korunmuş olurlar; güvenli şekilde çalışma imkanı sağlanmış olur. Değişik primer değerlerine karşılık standart sekonder değerler standartlar ile belirlenmiştir.. Akım  transformatörlerinin  kullanılması,  ölçü  aletlerinin  ve  rölelerin  küçük boyutlu imal edilmesine imkân verir.
Akım transformatörlerimize vakumda verniklenme işlemi yapılmaktadır.
Dökümlü tip akım transformatörlerimiz bulunmaktadır.
Müşterilerimizin isteklerine göre özel tasarımlar yapılmaktadır.

Kullanım Yerleri 
Tüm elektrik-elektronik cihazlar, askeri sistemler, makina uygulamaları, güç kaynakları, ses sistemleri, güç elektroniği devreleri, ölçü aletleri, telekomünikasyon, aydınlatma sistemleri, sürücüler, otomasyon sistemleri, elektrik enerjisinin kullanıldığı yerler, UPS’ ler vb.

İlgili Ürünler

Akım Trafoları

Saclı Trafolar

Genel olarak transformatörler, bir elektrik devresinde gerilim veya akım değerini değiştirmek için kullanılır. Elektronik sistemlerdeki kullanım şekli ise, esas olarak farklı devrelerde elektromanyetik kuplaj yapmak, alternati...