Hastane İzolasyon Trafoları

TSE (TS EN 61558-2-15) belgesine sahip olduğumuz ve bu standarta göre tasarım ve üretimi gerçekleştirilen tıbbi ayırma transformatörleri, tıbbi ortam ve mekânların güvenliği için güç beslemesinde kullanılan ayırma transformatörleridir. Müşterilerimizin isteklerine göre 3,15 kVA ile 10 kVA arasında değişik güçlerde üretilebilmektedir. Elektrik kaçaklarının yaşam tehlikesi (ölüm, yaralanma gibi...) oluşturacağı tıbbi ortamlarda kullanılır. Primer ve sekonder sargıları arasında bulunan ekran sayesinde sabit açılar tranformatör çekirdeğinden izole edilmiştir. Şebekede oluşan elektriksel manyetik gürültülerin filtreleme yaparak yüke aktarılması engellenir. PTC termistörler ile sıcaklıklık takip edilebilmektedir. Tıbbi ortamlarda, hata akımı tehlike oluşturacak seviyelere ulaşması engellenerek hasta ve personelin elektrik enerjisinden etkilenmesi önlenir ve güç beslemesinin devamlılığı sağlanır. Yüksek maliyetli tıbbi cihazların elektrik arızalarına karşı korunması sağlanır. Kaçak akımların neden olduğu yangın riski ortadan kaldırılır. 
2005 yılından itibaren ISO 9001 ve ISO 14001 standart belgelerine sahip olan firmamız bu standartların gerektirdiği yönetim sistemlerine uygun olarak üretimlerini gerçekleştirmektedir.

İlgili Ürünler

Hastane İzolasyon Trafoları

Saclı Trafolar

Genel olarak transformatörler, bir elektrik devresinde gerilim veya akım değerini değiştirmek için kullanılır. Elektronik sistemlerdeki kullanım şekli ise, esas olarak farklı devrelerde elektromanyetik kuplaj yapmak, alternati...

Hastane İzolasyon Trafoları

Akım Trafoları

Primer akımı belli bir oran mertebesinde sekonder akıma dönüştüren ölçü transformatörlerine akım trafosu denir. Akım transformatörlerinin primer akımı ile sekonder akımı orantılıdır ve bu akı...