Saclı Trafolar

Genel olarak transformatörler, bir elektrik devresinde gerilim veya akım değerini değiştirmek için kullanılır. Elektronik sistemlerdeki kullanım şekli ise, esas olarak farklı devrelerde elektromanyetik kuplaj yapmak, alternatif gerilim ve akımın değişik uygulamalarını oluşturmak, ya da filtre devreleri içindir.
Kullanım Yerleri :
Tüm elektrik-elektronik cihazlar, askeri sistemler, makina uygulamaları, güç kaynakları, ses sistemleri, telekomünikasyon, aydınlatma sistemleri, sürücüler, otomasyon sistemleri, elektrik enerjisinin kullanıldığı yerler, UPS’ ler vb

İlgili Ürünler

Saclı Trafolar

Akım Trafoları

Primer akımı belli bir oran mertebesinde sekonder akıma dönüştüren ölçü transformatörlerine akım trafosu denir. Akım transformatörlerinin primer akımı ile sekonder akımı orantılıdır ve bu akı...